Privacyverklaring WBE Voorne

Dit is de privacyverklaring van de WBE Voorne, gevestigd in Brielle en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40386522 (hierna: ‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 De Vereniging verwerkt de volgende persoonsgegevens van u indien u:
  een formulier invult voor enige informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.
   
1.2 De Vereniging verzamelt de volgende gegevens:
 
 1. naam;
 2. voornaam;
 3. adres;
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer;
 6. leeftijd;
 7. geslacht;
 8. bankrekeningnummer.
   
1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:
 
 1. verzoeken van u in behandeling te nemen;
 2. de dienstverlening aan u te verbeteren;
 3. contact met u op te nemen of te onderhouden;
   
2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging via e-mail aan secretaris@wbe-voorne.nl voor:
 
 1. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
 2. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;
 4. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.
   
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
   
4. DERDEN
4.1 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.
   
5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.